GOSA Lentewandeling

lentewandeling i.s.m. stuurgroep GOSA en afdeling Kinrooi in het natuurgebied Vijverbroek te Kessenich

Locatie

Kessenich 3640 Kasteelstraat 17a Wijnmakerij en kelder

Het natuurreservaat Vijverbroek in Kessenich bijvoorbeeld, is gelegen in een oude Maasmeander en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Door eeuwenlange verleggingen van de Maas is het buiten de invloedssfeer van de huidige Maas komen te liggen en is de afgesloten Maasarm langzaam aan het verlanden. In de laagste delen van de Maasarm ontwikkelden zich elzenbroekbos en wilgenstruwelen met een zeer grote ecologische waarde. De ondergroei is er soortenrijk, met veel verschillende soorten zeggen, Moerasvaren, Dotterbloem en Gele lis. Ook voor vogels is het gebied van belang, bedreigde soorten zoals Blauwborst, Nachtegaal, Wespendief, Boomvalk, Havik, Wielewaal en Sprinkhaanzanger komen er nog voor. En uiteraard weten ook libellen het natte gebied met vele poelen te waarderen.
Onze gids is Tonny Vandael van Kessenich.

Praktisch

Doelgroep
Volwassenen (+18j)
Voor wie?
Iedereen
Prijs
5.00

Onkosten ter plaatse te betalen: voor wandeling en koffie en stuk taart: €5,00 per deelnemer

Inschrijven

inschrijven via claessensannemarie@gmail.com of 0478 99 99 97

Heeft u nog vragen? Contacteer ons.

Deelnemen

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.

Meer activiteiten